Krakowski Klub Żużlowy Sp. z o.o.,
ul. Stadionowa 21, 31-751 Kraków,
NIP: 6783149097, REGON: 122979423, Numer KRS: 0000484584,
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy,
Kapitał zakładowy: 5000,00 PLN.
email: krakowskiklubzuzlowy@gmail.com

 

Paweł Sadzikowski – Prezes Zarządu

Józef Pilch – Prezes Honorowy

Sponsor tytularny
Partnerzy Klubu
  •  
Sponsorzy główni
Sponsorzy
Partnerzy