Media

Wniosek o akredytację

Regulamin Akredytacji 2017

 

 1. Akredytacje dotyczą zawodów żużlowych organizowanych przez Krakowski Klub Żużlowy Sp. z o.o. rozgrywanych na stadionie KS Wanda, w Krakowie przy ul. Odmogile 1b – ligowych, o nagrody PZM i towarzyskich.
 2. Akredytacje otrzymują wyłącznie przedstawiciele mediów działających na podstawie prawa prasowego, ustawy o radiofonii i telewizji oraz posiadające (jeśli są wymagane) odpowiednie zezwolenia lub licencje PZM.
 3. Akredytacje przyznawane są tylko osobom pełnoletnim.
 4. Mediom sprawującym patronat nad Klubem, przysługują dwie akredytacje dla dziennikarza i dwie dla fotoreportera. W przypadku pozostałych mediów po jednej akredytacji każdego rodzaju.
 5. Akredytacje przyznawane są na podstawie kompletu dokumentów:
  1. wniosku akredytacyjnego
  2. oświadczenia fotoreportera o ubezpieczeniu NWW
  3. zdjęć osób, których dotyczy wniosek (za wyjątkiem osób, których zdjęcia były już przesyłane w poprzednich sezonach)
 6. Wnioski o akredytacje (w formacie .pdf), oświadczenia fotoreporterów (w formacie .pdf) oraz zdjęcia (w formacie .jpg lub .png) należy przesyłać na adres: dariusz.stelmaczonek@speedwaywanda.pl
 7. Termin przesyłania wniosków o akredytacje stałe to 10 kwietnia 2017.
 8. Termin przesyłania wniosków o akredytacje jednorazowe to 3 dni przed zawodami.
 9. Dokumenty akredytacyjne przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
 10. Krakowski Klub Żużlowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia akredytacji oraz jej cofnięcia bez podania przyczyny.
 11. Informacja o przyznaniu bądź odmowie przyznania akredytacji zostanie wysłana do 12 kwietnia 2017 roku (akredytacje stałe) lub do 48 godzin przez zawodami (akredytacje jednorazowe) na adres e-mail podany we wniosku akredytacyjnym.
 12. Identyfikatory akredytacyjne wydawane są w czasie od 1,5 godziny, do 1 godziny przed rozpoczęciem prezentacji, za okazaniem ważnej legitymacji dziennikarskiej. Po tym czasie nie ma możliwości odbioru akredytacji.
 13. Wejście dziennikarzy i fotoreporterów na stadion odbywa się bramą oznaczoną napisem VIP/PRASA
 14. Dziennikarzom i fotoreporterom posiadającym akredytacje przysługuje jeden bezpłatny program zawodów, wydawany w Biurze Prasowym.
 15. Fotoreporterzy (w tym reporterzy TV) są zobowiązani do pobrania i noszenia na terenie stadionu kamizelki z napisem „FOTO” lub FOTO/TV oraz do bezzwłocznego jej zwrotu  po zakończeniu ostatniego biegu zawodów w miejscu wskazanym przez Biuro Prasowe w momencie jej wydawania.
 16. Fotoreporterzy są uprawnieni do wejścia na płytę boiska w miejsce wskazane przez Biuro Prasowe KKŻ lub służby porządkowe. Liczba fotoreporterów jednocześnie przebywających na murawie jest ograniczona przez regulamin PZM i wynosi 8 osób.
 17. Reporterzy telewizyjni zajmują miejsca wyznaczone przez Biuro Prasowe KKŻ.
 18. Wstęp do parku maszyn możliwy jest do 60 minut przed zawodami oraz po zakończeniu ostatniego biegu, po decyzji sędziego zawodów zwalniającej motocykle.
 19. Dziennikarze telewizyjni mają obowiązek przeprowadzania wywiadów na tle oficjalnej ścianki sponsorskiej Klubu.
 20. Konferencja Prasowa odbywa się w czasie i miejscu wskazanym przez organizatora zawodów.
 21. Każdy podmiot występujący o akredytacje ma obowiązek używania w swoich relacjach oficjalnych nazw drużyn oraz rozgrywek.
 22. Dziennikarz i fotoreporter jest zobowiązany okazywać identyfikator akredytacyjny na każde wezwanie służb ochrony i organizatora.
 23. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje podejmuje Krakowski Klub Żużlowy Sp. z o.o.

Złamanie regulaminu skutkować będzie cofnięciem akredytacji. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie sezonu 2016 oraz do odmówienia przyznania akredytacji bez podania przyczyny.

Tabela ligowa Nice Polskiej Ligi Żużlowej
DRUŻYNAMPKTB+/-
#1Grupa Azoty Unia Tarnów7142+125
#2Lokomotiv Daugavpils9143+75
#3Orzeł Łódź9132+42
#4 ZDUNEK WYBRZEŻE GDAŃSK7121+72
#5ARGE Speedway Wanda9111-33
#6Polonia Piła
880-31
#7Polonia Bydgoszcz1030-127
#8Stal Rzeszów920-123
Sponsor tytularny
Partnerzy Klubu
Sponsorzy główni
Sponsorzy
Patroni medialni i partnerzy
Sponsor ligi